Hlavní stránka Školní jídelna
PDF Tisk Email

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A CENÍK STRAVOVÁNÍ

 

Žáci od 11 let - celodenní stravování (snídaně 14,00 + oběd 24,00 + večeře 24,00) za osobu a den

62,00 Kč

Žáci od 11 let - pouze oběd

24,00 Kč

Obědy pro další zájemce o stravování - cena kompletního oběda 73,00 Kč
Obědy pro další zájemce o stravování - cena oběda - pouze hlavní chod 61,00 Kč

 

Domov mládeže a školní jídelna nabízí také možnosti pořádání rodinných oslav, svatebních hostin, školení a seminářů včetně ubytování a stravování. Kapacita těchto akcí je 70 osob a pracovní doba školní jídelny v těchto případech je maximálně do 24.00 hod. Tato nabídka neplatí pro období školních prázdnin.

 

jidel1 small dm kuch1 small1 dm kuch2 small1 dm kuch3 small dm kuch4 small1
a13 small a12 small1 a14 small a11 small1 svatba1m

 

 

 AKCE, NABÍDKY, ...

- Nabídka stravování

- Škola plná zdraví

 

 

VÝŇATKY Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

Stravování žáků – školní stravování - se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. a stravování dospělých strávníků – závodní stravování – je upraveno vyhláškou č. 84/2005 Sb.

 

Výdej stravy

 

Snídaně

7.00 hod. - 7.30 hod.

Obědy pro cizí strávníky

12.00 hod. - 12.30 hod.

Obědy pro pracovníky školství a žáky

12.30 hod. - 14.40 hod.

Večeře
- ve středu

18.00 hod. - 18.30 hod.
17.00 hod. - 17.30 hod.

 

Jak je to v případě nemoci strávníka

 

-

Nemocný žák si může vyzvednout oběd v první den nemoci, na další dny nemoci je povinen si obědy odhlásit u vedoucí stravování. Jinak je strava účtována za plnou cenu.

-

Výdej stravy do jídlonosiče potvrdí strávník v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb., § 37 svým podpisem u kuchařky.

-

Výdej stravy a stravování pro dospělé osoby stanovuje vyhláška č. 84 ze dne 14. 2. 2005.

-

Nemocní žáci i ostatní osoby mají přísný zákaz vstupu do jídelny z důvodu předcházení nákaze.

 

Prodej stravenek

 

-

Stravenky se prodávají v pondělí až čtvrtek od 12.00 hod. do 14.30 hod. V pátek se obědy neprodávají.

-

Obědy na následující měsíc se prodávají vždy od 15. dne aktuálního měsíce.

 

Odhlašování a přihlašování stravy

 

-

Obědy je možné odhlašovat a přihlašovat pouze 24 hodin předem. Neodhlášená strava propadá.

-

Přes snímač se mohou odhlašovat pouze obědy na následující den, a to pouze do 14.00 hod. Po tomto termínu lze odhlásit oběd ještě u vedoucí stravování, a to do 14.30 hod.

-

Obědy i celodenní stravu mohou strávníci přihlásit i telefonicky.

 

Úhrada stravování

 

-

Stravu je možné po dohodě s vedoucí stravování platit hotově, sporožirem nebo z běžného účtu.

-

Vedoucí stravování je potřebné nahlásit všechny změny týkající se plateb z účtů.

 

JAK JE TO O PRÁZDNINÁCH

-

Ve dnech, na které připadají školní prázdniny, mají žáci stravování automaticky odhlášené. I přesto se mohou v tyto dny stravovat, ale pouze za plnou cenu oběda jako cizí strávníci.

-

Jídelna je o prázdninách otevřena podle termínu dohodnutého s ředitelem školy.

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

 

-

Na nástěnce v jídelně je vyvěšen Provozní řád školní jídelny.

-

Jídelní lístek na aktuální týden je vyvěšen v chodbě před jídelnou.

-

Pedagogické dozory v jídelně jsou vyvěšeny u výdejních okének.

-

Pokud strávník zapomene kartu, nahlásí to vedoucí stravování. Při ztrátě karty je strávník povinen neprodleně si zakoupit novou.

-

Případné připomínky ke stravě nahlašují strávníci vedoucí stravování nebo kuchařce.

-

Všechny případné úrazy nebo nevolnosti, ke kterým dojde ve školní jídelně, nahlásí strávníci pedagogickému dozoru v jídelně nebo kuchařce.

-

Úklid školní jídelny provádí uklízečka domova mládeže.

 

CO SE MŮŽE A CO NE

 

-

Strávníci jsou povinni chovat se v prostorách školní jídelny ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

-

Do školní jídelny je přísně zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

-

Osoby, které se v jídelně nestravují, nemají do jídelny povolený vstup.

 

PRONÁJEM ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

-

Kapacita pronájmu školní jídelny pro soukromé a jiné akce je 70 osob.

-

V případě pronájmu je školní jídelna v provozu maximálně do 24.00 hod.

 

 

 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY V ROCE 2007

Domov mládeže v Kadani zahájil provoz v roce 1962. Jako součást domova mládeže byla zprovozněna i školní jídelna, která po celé roky zajišťovala obědy pro žáky kadaňských středních škol a učilišť. Je zcela pochopitelné, že zub času na vybavení a zařízení kuchyně po celých 45 let neúprosně hlodal. Zastaralé byly rozvody vody, plynu a elektřiny, sporáky, kotle, myčka a další kuchyňské stroje byly poruchové, každou přípravu jídla provázely obavy, aby některé vybavení nevypovědělo službu. Pravidelné kontroly a revize stále častěji upozorňovaly na to, že bude muset být provoz kuchyně z technických důvodů ukončen.

Vše se změnilo v roce 2007, kdy 1. června začala rekonstrukce. Investorem akce byl Krajský úřad Ústeckého kraje. Stavební firma PETROM STAVBY s. r. o. měla před sebou nelehký a nezáviděníhodný termín dokončení rekonstrukce – 27. srpna 2007. Vzhledem k rozsáhlosti prací se jednalo o termín vpravdě šibeniční. Po celé prázdniny se pracovalo nepřetržitě, pracovní nasazení bylo závratné, o tom ví své i obyvatelé okolních domů. Byla to rekonstrukce doslova na cihlu.

To, čemu věřil málokdo, se stalo skutečností! 4. září 2007 byl za účasti hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a zastupitelů Ústeckého kraje, zastupitelů Města Kadaně, představitelů stavební firmy a škol slavnostně zahájen provoz školní jídelny, která se pyšní tím nejmodernějším vybavením, jež zaručuje kvalitní poskytování služeb svým strávníkům, kterých může být až 700.

 

 


 

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Říjen 2013 10:52