Hlavní stránka Co kde vyřídíte
PDF Tisk Email

 

CO KDE VYŘÍDÍTE

 

  

SEKRETARIÁT VEDOUCÍHO STŘEDISKA

- vydává potvrzení o studiu
- prodává studijní průkazy a žákovské knížky
- prodává přihlášky na VOŠ a VŠ
- přijímá žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců, adresované řediteli školy
(žádosti o uvolnění z výuky, žádosti o osvobození z tělesné výchovy apod.)


PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

- organizuje přijímací řízení (podává informace o volných místech, přijímá přihlášky ke studiu, informuje o výsledcích přijímacího řízení, ...)
- vydává potvrzení o studiu
- vydává potvrzení o ukončení studia
- vystavuje druhopisy ročníkových vysvědčení
- vystavuje druhopisy výučních listů
- prodává učebnice pro obor Agropodnikání a Agropodnikání se zaměřením na OTŽP

 

Vystavení druhopisů vysvědčení, výučních listů a maturitních vysvědčení

Škola vydá druhopis na základě žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného žadatele, v případě osobního doručení může být oprávněnost žadatele ověřena předložením občanského průkazu. Toto opatření je nutné vzhledem k ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.
Náklady na vystavení jednoho druhopisu: 121,- Kč včetně DPH + případné poštovné 33,- Kč.
Platba se provádí předem na účet školy, poštovní poukázkou typu C nebo osobně v personálním oddělení školy. Po obdržení žádosti i poplatku škola vyhotoví do 7 dnů druhopis.
Výuční listy vydané v roce 2005 a později se vystavují ještě s vysvědčením o závěrečné zkoušce – náklady na vystavení tedy činí celkem 240,- Kč včetně DPH + případné poštovné 33,- Kč.

Bližší informace podá Marta Seifertová, tel 474 333 112.

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení ke stažení

  

 

  


 

 

Aktualizováno Pondělí, 22 Srpen 2016 17:38